• Gleneagles Singapore

Đặt lịch khám qua WhatsApp

GEH Whatsapp banner

Bấm vào nút dưới đây để đặt lịch khám với chúng tôi qua tin nhắn WhatsApp


Xin lưu ý:

Chúng tôi sẽ phản hồi tin nhắn của bạn trong vòng 1 ngày làm việc, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Yêu cầu đặt lịch khám sẽ phụ thuộc vào lịch làm việc của bác sĩ chuyên khoa của chúng tôi.


Bằng việc sử dụng dịch vụ WhatsApp của chúng tôi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụngThông Cáo Bảo vệ dữ liệu cá nhân của IHH và cho phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để quản lý các hành động tiếp theo nhằm cung cấp trải nghiệm thông suốt cho bệnh nhân, bao gồm nhưng không giới hạn việc xác nhận lịch hẹn khám của bạn, v.v.