• Gleneagles Singapore
Explore Facilities and Services

Tìm hiểu về chi phí và tài chính

 • Quy trình đảm bảo viện phí

  Hưởng giá cả minh bạch và giá trị hóa đơn được đảm bảo với các Thủ thuật trong chương trình đảm bảo chi phí. Tìm hiểu thêm.

 • Giá phòng bệnh

  Giá phòng bệnh

  Chúng tôi có nhiều tùy chọn phòng chất lượng với mức giá từ $260 cho phòng 4 giường bệnh.

 • Tất toán hóa đơn

  Thanh toán hóa đơn

  Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, séc, NETs, Medisave và các thẻ tín dụng chính.

 • Tư vấn tài chính

  Tư vấn tài chính

  Bạn có thể nhận được tư vấn tài chính và ước tính hóa đơn bệnh viện của mình khi nhập viện, theo yêu cầu của Luật về phòng khám y tế và bệnh viện tư.