• Gleneagles Singapore
Mount Elizabeth Bill Settlement

Tất toán hóa đơn

Chúng tôi chấp nhận nhiều hình thức thanh toán khác nhau, bao gồm tiền mặt, séc, NETS, Medisave và các thẻ tín dụng chính.

Để phục vụ cho bệnh nhân quốc tế, chúng tôi cũng chấp nhận các loại ngoại tệ chính.

Nếu chủ sử dụng lao động hoặc công ty bảo hiểm của bạn thanh toán hóa bằng hợp đồng lập hóa đơn trực tiếp với bệnh viện, bạn phải xuất trình Thư bảo lãnh/thẻ nhận dạng nhập viện do chủ sử dụng lao động hoặc công ty bảo hiểm cấp, có nêu rõ ràng loại phòng và số NRIC/hộ chiếu của bạn. Chúng tôi không thể chấp nhận thư bảo lãnh từ bất kỳ công ty hoặc công ty bảo hiểm nào không ký hợp đồng tín dụng trước với bệnh viện.

Nếu công ty bảo hiểm, người quản lý quyền lợi hoặc chủ sử dụng lao động của bạn hỗ trợ thanh toán hóa đơn cho bạn, bạn phải xuất trình thư bảo lãnh hợp lệ và đầy đủ.

Yêu cầu thông tin


Không cần xếp hàng chờ bằng cách tất toán hóa đơn trực tuyến.
Chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ tín dụng chính, bao gồm Visa, Mastercard và Amex.

Thanh toán điện tử