• Gleneagles Singapore
Mount Elizabeth, Estimated Bill Size

Hóa đơn ước tính

 • Chi phí tại Bệnh viện Gleneagles là bao nhiêu?

  • Việc biết chi phí điều trị và nằm viện dự kiến sẽ rất hữu ích. Phần này trình bày thông tin chi tiết về hóa đơn y tế theo bệnh lý và thủ thuật cũng như câu trả lời cho các câu hỏi chung về khoảng chi phí dự kiến. Tất cả các ước tính chi phí của chúng tôi được dựa trên giá trị hóa đơn trung bình của bệnh viện dành cho các thủ thuật tiêu chuẩn từ các ca nhập viện trước đây, mà không có bất kỳ biến chứng nào.

   Chúng tôi hiểu rằng có nhiều vấn đề cần cân nhắc khi chọn bệnh viện phù hợp. Để giúp bệnh nhân đưa ra quyết định sáng suốt, chúng tôi đã lập danh sách một số thủ thuật y tế phổ biến và chi phí dự kiến của chúng.

   Ước tính chi phí là tổng chi phí mà bệnh nhân dự kiến phải trả cho dịch vụ điều trị nội trú hoặc phẫu thuật trong ngày, chi phí này bao gồm viện phí và chi phí cho bác sĩ. Các chi phí khác bao gồm – chi phí xét nghiệm cận lâm sàng, công nghệ chiếu chụp cơ thể, chi phí nghiên cứu mô và các xét nghiệm khác cũng như chi phí gây mê cho các thủ thuật.

   Thấp 
   Trung bình 
   Cao 

   Viện phí (S$) 2,500 4,000 5,000
   Chi phí bác sĩ (S$) 2,500 4,000 5,000
   Tổng chi phí (S$) 5,000 8,000 10,000
  • THẤP

   Chi phí THẤP là bách phân vị 25 (góc phần tư dưới) của chi phí phát sinh trong đó 1 trong 4 bệnh nhân sẽ thanh toán ít hơn số tiền này

   TRUNG BÌNH

   Chi phí TRUNG BÌNH là bách phân vị 50 của chi phí phát sinh trong đó một nửa số bệnh nhân sẽ thanh toán nhiều hơn số tiền này trong khi nửa số bệnh nhân còn lại sẽ thanh toán ít hơn

   CAO

   Chi phí CAO là bách phân vị 75 (góc phần tư trên) của chi phí phát sinh trong đó 1 trong 4 bệnh nhân sẽ thanh toán nhiều hơn số tiền này

  • LƯU Ý QUAN TRỌNG

   Ước tính chi phí được tính dựa trên những thông tin về viện phí và chi phí bác sĩ thu thập được trong một năm qua. Các khoản chi phí này được dựa trên các khoản thanh toán mà bệnh nhân đã thanh toán trước đây cho các thủ thuật này. Ước tính chi phí không gợi ý rằng đây là chi phí phải thanh toán. Bác sĩ sẽ quyết định về chi phí chuyên môn cuối cùng.

   Nếu có các biến chứng y tế hoặc sử dụng phòng Executive Deluxe hoặc VIP Suite, bệnh nhân dự kiến sẽ phải trả tổng hóa đơn lớn hơn. Nói chung, bệnh lý, loại điều trị, thời gian nằm viện và chi phí bác sĩ sẽ ảnh hưởng đến hóa đơn thực tế.

   * Báo giá tính theo đồng đô la Singapore và đã bao gồm Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) 7%.

 • Tai, mũi, họng

   

  Sau đây là một trong những thủ thuật y tế của chúng tôi đối với bệnh lý về tai, mũi và họng, mà có thể sẽ phức tạp hơn để điều trị bất kỳ biến chứng nào bệnh nhân có thể gặp phải sau khi nhập viện và/hoặc có các bệnh lý khác cùng với bệnh lý đang được điều trị.

  Cắt amidan và/hoặc nạo sùi vòm họng

  Cắt amidan và nạo sùi vòm họng – Phẫu thuật cắt bỏ amidan và sùi vòm họng

  Yêu cầu thông tin

 • Khoa ngoại tổng hợp

   

  Danh sách sau bao gồm một số thủ thuật y tế, một số thủ thuật trong đó có thể sẽ phức tạp hơn để điều trị bất kỳ biến chứng nào mà bệnh nhân có thể gặp phải sau khi nhập viện và/hoặc có các bệnh lý khác cùng với bệnh lý đang được điều trị.

  • Cắt bỏ khối u vú

   Phẫu thuật cắt bỏ một khối u vú duy nhất

  • Cắt trĩ

   Phẫu thuật cắt bỏ sưng tĩnh mạch quanh hậu môn (trĩ)

  Yêu cầu thông tin

 • Phụ khoa

   

  Danh sách sau bao gồm một số thủ thuật y tế, một số thủ thuật trong đó có thể sẽ phức tạp hơn để điều trị bất kỳ biến chứng nào mà bệnh nhân có thể gặp phải sau khi nhập viện và/hoặc có các bệnh lý khác cùng với bệnh lý đang được điều trị.

  Yêu cầu thông tin

 • Chỉnh hình

   

  Danh sách sau bao gồm một số thủ thuật y tế, một số thủ thuật trong đó có thể sẽ phức tạp hơn để điều trị bất kỳ biến chứng nào mà bệnh nhân có thể gặp phải sau khi nhập viện và/hoặc có các bệnh lý khác cùng với bệnh lý đang được điều trị.

  Yêu cầu thông tin

 • Tiết niệu

   

  Danh sách sau bao gồm một số thủ thuật y tế, một số thủ thuật trong đó có thể sẽ phức tạp hơn để điều trị bất kỳ biến chứng nào mà bệnh nhân có thể gặp phải sau khi nhập viện và/hoặc có các bệnh lý khác cùng với bệnh lý đang được điều trị.

  Yêu cầu thông tin