• Gleneagles Singapore

Tái tạo dây chằng mắt cá chân

 • Thấp
  Trung bình
  Cao

  Viện phí $4,420 $4,895 $6,122
  Phí bác sĩ $5,350 $6,688 $7,550
  Tổng chi phí $9,770 $11,583 $13,672
  Thấp
  Viện phí $4,420
  Phí bác sĩ $5,350
  Tổng chi phí $9,770

  Trung bình
  Viện phí $4,895
  Phí bác sĩ $6,688
  Tổng chi phí $11,583

  Cao
  Viện phí $6,122
  Phí bác sĩ $7,550
  Tổng chi phí $13,672
 • THẤP

  Mức giá THẤP là mức 25% của các chi phí phát sinh, cứ 4 bệnh nhân thì có 1 bệnh nhân sẽ thanh toán ít hơn mức giá này

  TRUNG BÌNH

  Mức giá TRUNG BÌNH là mức 50% của các chi phí phát sinh, một nửa số bệnh nhân sẽ phải thanh toán nhiều hơn và một nửa còn lại sẽ thanh toán ít hơn mức giá này

  CAO

  Mức giá CAO là 75% của các chi phí phát sinh, cứ 4 bệnh nhân thì có 1 bệnh nhân phải thanh toán nhiều hơn mức giá này

 • LƯU Ý QUAN TRỌNG

  Ước tính chi phí được tổng hợp từ thông tin về viện phí và phí bác sĩ thống kê từ năm trước. Ước tính này được dựa trên những chi phí mà các bệnh nhân trước đây phải thanh toán cho các thủ thuật này. Ước tính chi phí không phải là chi phí cần thanh toán trên thực tế. Bác sĩ điều trị sẽ quyết định phí bác sĩ chính thức.

  Nếu một bệnh nhân xuất hiện biến chứng y tế hoặc nằm tại phòng executive deluxe hoặc phòng VIP thì tổng giá trị hóa đơn dự kiến phải thanh toán sẽ cao hơn. Thông thường, tình trạng y khoa, phương pháp điều trị, thời gian lưu viện và phí bác sĩ sẽ ảnh hưởng đến tổng hóa đơn thực tế.

  * Mức giá tính bằng đô-la Singapore và bao gồm 7% Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST).

 • Gửi yêu cầuĐặt lịch khám