• Gleneagles Singapore

Dr Tan Geok Mui

Dr Tan Geok Mui
Dr Tan Geok Mui
 • Shankar Surgery

  Địa chỉ

  6 Napier Road #02-03
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  6479-6133
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh