• Gleneagles Singapore

Dr Ee Teong Tai Kenny

Dr Ee Teong Tai Kenny
Dr Ee Teong Tai Kenny
 • Kinder Clinic Pte Ltd

  Địa chỉ

  290 Orchard Road #07-02/03
  Paragon
  Singapore 238859

  Điện thoại
  Số fax
  6733 8306
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nội khoa nhi
 • Sub-specialty

  • Nội khoa nhi – Sơ sinh
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh