• Gleneagles Singapore

Dr Yip Yeng Yoong

Dr Yip Yeng Yoong
Dr Yip Yeng Yoong
 • International Clinic & Adolescent

  Địa chỉ

  6A Napier Road #02-43/44
  Gleneagles Annexe Block
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64711697
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nội khoa nhi
 • Sub-specialty

  • Nội khoa nhi – Sơ sinh
 • Bằng cấp

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore, 1983
  • Master of Medicine - M Med (Paed)- National University of Singapore, 1987
  • Fellowship of the Academy Medicine - FAMS - Singapore, 1991
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh