• Gleneagles Singapore

Dr Hong Soo Wan

Dr Hong Soo Wan
Dr Hong Soo Wan
 • Hong Plastic Surgery

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #10-38
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  63396240
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật thẩm mỹ
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh