• Gleneagles Singapore

Bác sĩ chuyên khoa của chúng tôi

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA
Bs Tan Kai Chah
Bác sĩ điều trị ngoại khoa

Chuyên môn lâm sàng:

Ghép gan

Bs Lee Tswen Wen Victor
Bác sĩ điều trị ngoại khoa

Chuyên môn lâm sàng:

Phẫu thuật gan, tụy và túi mật

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA
Bs Lee Kang Hoe
Bác sĩ hồi sức tích cực chuyên khoa hô hấp

Chuyên môn lâm sàng:

Hồi sức tích cực (chăm sóc sau ghép gan)

Bs Dede Selamat Sutedja
Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa

Chuyên môn lâm sàng:

Chuyên khoa gan
Viêm gan B và C

Bs Lui Hock Foong
Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa

Chuyên môn lâm sàng:

Chuyên khoa gan

Bs Gwee Kok Ann
Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa

Chuyên môn lâm sàng:

Viêm gan B và C
Gan nhiễm mỡ

Bs Ooi Choon Jin
Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa

Chuyên môn lâm sàng:

Chuyên khoa gan
Nội soi

 
Bs Thwin Maung Aye
Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa

Chuyên môn lâm sàng:

Chuyên khoa gan
Bệnh gan
Ghép gan

Bs Vincent Lai
Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa

Chuyên môn lâm sàng:

Suy gan
Viêm gan do vi-rút
Ghép gan