Alizul Bin Ahmed - vật lý trị liệu

Alizul Bin Ahmed

Physiotherapist

Medical Reviewer

Phân loại theo nhà phân phối

vật lý trị liệu

Ngôn ngữ

English, Malay

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Giáo dục

  • Bachelor Of Science (Honours) in Physiotherapy

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre