• Gleneagles Singapore
Gleneagles, Getting Here

Yêu cầu thông tin y tế

 • Quý vị có thể yêu cầu những thông tin y tế nào?

  Tóm tắt xuất viện và báo cáo xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh  

  • Có thể xin được từ Văn phòng Quản lý Hồ sơ Bệnh án (MRO)

  Ngoài ra, quý vị có thể truy cập các kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh của quý vị trên ứng dụng MyHealth360.

  Số điện thoại di động của bệnh nhân sẽ được lưu lại trong lần thăm khám và tin nhắn SMS sẽ được gửi đến số điện thoại di động đó sau khi có kết quả trong ứng dụng MyHealth360.


  Báo cáo y tế từ bác sĩ chuyên khoa

  • Bệnh nhân hoặc người yêu cầu nên xin trực tiếp từ bác sĩ điều trị của bệnh nhân
 • Who to contact to request for medical information?

 • Quý vị cần cung cấp những tài liệu gì để xác minh?

  Vui lòng chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau:

  1. Cần có bản Chấp thuận cung cấp thông tin y tế từ bệnh nhân để có thể cung cấp thông tin y tế.
  2. Đối với bệnh nhân dưới 21 tuổi, cần có bản chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bệnh nhân.
  3. Nếu bệnh nhân đã tử vong hoặc bị thiểu năng trí tuệ, cần có bản chấp thuận của người đại diện hợp pháp của bệnh nhân. Có thể cần đến bản sao giấy chứng tử.
  4. Cần có bản sao NRIC/hộ chiếu của bệnh nhân và người yêu cầu được ủy quyền để xác minh.

  Sau khi nhận và xác minh các tài liệu liên quan, yêu cầu sẽ được xử lý trong 3 ngày làm việc.

 • Quí vị sẽ nhận được thông tin y tế của mình như thế nào?

  Bệnh nhân hoặc người yêu cầu có thể nhận được báo cáo y tế bằng cách:

  • Tự đến lấy tại văn phòng MRO
  • Email
  • Thư gửi qua bưu điện