We create new possibilities for life
 • Gleneagles Singapore

结肠镜检查

 • 什么是结肠镜检查?

  结肠镜是一种安全且非侵入性的诊断工具,可完整显示出结肠和直肠内壁的影像。结肠镜检查使用一支软性长管。医护人员会将结肠镜通过肛门置入,并小心地推送进入直肠和结肠中。医生会在您接受定期的结肠镜检查之前给您饮用一些溶液以清洗您的结肠。

 • 如果您的症状显示结肠或直肠里可能有异常的状况,那么医生可能会建议您接受结肠镜检查。这些症状包括直肠出血、排便习惯改变(便秘或腹泻)、便中带血、异常的体重下降和腹痛。结肠镜也可作为有结肠癌或结肠息肉(结肠内壁上的非癌性增生物)病史的患者的例行筛检,并可用来检查是否患有克隆氏症或溃疡性结肠炎等肠道炎症。此外,结肠镜可用于采集活检(一小块结肠内壁组织)样本并在显微镜下检查以确定是否受到感染,同时也可用来切除结肠息肉。

 • 协助您获得快速、准确且有效的治疗是我们的动力。在鹰阁医院,满足您的需求是我们专家技术团队和员工的核心任务。现在就踏出迈向健康未来的第一步,体验本院 50 多年来所提供的高品质的定制化医疗保健服务。

  询问详情

 • 我们的专科医生

  共有26 专科医生浏览全部

  • Amitabh Monga

   专科:
   消化科

   浏览资料

   诊所:
   Asia Digestive Associates
   位置:
   6 Napier Road #09-11
   Gleneagles Medical Centre
   Singapore 258499
   联系电话:
   6970 8494
  • 诊所:
   Gastrohealth Centre For Digestive And Liver Care
   位置:
   6A Napier Road #03-37
   Gleneagles Annexe Block
   Singapore 258500
   联系电话:
   6355 5773
  • Chen Weihao

   专科:
   消化科

   浏览资料

   诊所:
   GUTCARE
   位置:
   6 Napier Road #07-19
   Gleneagles Medical Centre
   Singapore 258499
   联系电话:
   6259 7859
  • Chong Chern Hao

   专科:
   消化科

   浏览资料

   诊所:
   Acorn Gastroenterology
   位置:
   6 Napier Road #05-01
   Gleneagles Medical Centre
   Singapore 258499
   联系电话:
   62507309
  • 诊所:
   The Gastroenterology Group Pte Ltd
   位置:
   6A Napier Road #05-37
   Gleneagles Annexe Block
   Singapore 258500
   联系电话:
   6476 7555
  • Chuah Sai Wei

   专科:
   消化科

   浏览资料

   诊所:
   Gi Associates Gastroenterology
   位置:
   6 Napier Road #10-02
   Gleneagles Medical Centre
   Singapore 258499
   联系电话:
   6471 2500
  • 诊所:
   The Singapore Gastroenterology & Liver Internist Centre
   位置:
   6A Napier Road #03-37B
   Gleneagles Annexe Block
   Singapore 258500
   联系电话:
   6472 0337
  • Fernandes Mark Lee

   专科:
   消化科

   浏览资料

   诊所:
   GUTCARE
   位置:
   6 Napier Road #07-19
   Gleneagles Medical Centre
   Singapore 258499
   联系电话:
   6259 7859
   诊所:
   Gutcare
   位置:
   6 Napier Road #07-19
   Gleneagles Medical Centre
   Singapore 258499
   联系电话:
   6259 7859
  • Gwee Kok Ann

   专科:
   消化科

   浏览资料

   诊所:
   The Gastroenterology Group Pte Ltd
   位置:
   6A Napier Road #05-37
   Gleneagles Annexe Block
   Singapore 258500
   联系电话:
   6476 7555
   诊所:
   The Gastroenterology Group Pte Ltd
   位置:
   6A Napier Road #05-37
   Gleneagles Annexe Block
   Singapore 258500
   联系电话:
   6476 7555
  • Koh Jianyi Calvin

   专科:
   消化科

   浏览资料

   诊所:
   The Gastroenterology Group Pte Ltd
   位置:
   6A Napier Road #05-37
   Gleneagles Annexe Block
   Singapore 258500
   联系电话:
   6476 7555

  共有26 专科医生浏览全部