Dr Cheong Tuck Hong - 呼吸内科

Dr Cheong Tuck Hong

呼吸科医生

Medical Reviewer

专业领域

呼吸内科

语言

福建话, 广东话, 华语, 印度尼西亚人, 英语

性别

男性

保险公司合作医生小组

保诚^, 友邦, 职总英康

虽然我们尽一切努力保持保险板块清单的更新,但强烈建议您直接与诊所和/或您的保险提供商进行验证。

请联系我们的呼叫中心

工作经验

学位和证书

  • MBBS (Singapore)

  • M Med (Int Med) (Singapore)

  • MRCP (Int Med) (UK)

  • FMS (Derm)

诊所

Cheong Chest & Medical Clinic

3 Mount Elizabeth #10-08
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6734 3808
6734 9118