Dr Huang Shoou Chyuan - 耳鼻喉科

Dr Huang Shoou Chyuan

耳鼻喉科医生

Medical Reviewer

专业领域

耳鼻喉科

语言

潮州话, 福建话, 广东话, 华语, 印度尼西亚人, 英语

性别

男性

保险公司合作医生小组

HSBC Life, 大东方, 职总英康

虽然我们尽一切努力保持保险板块清单的更新,但强烈建议您直接与诊所和/或您的保险提供商进行验证。

请联系我们的呼叫中心

工作经验

学位和证书

 • 1984
  MBBS(Singapore)
 • 1990
  FRCS(Edinburgh)
  FRCS (Glasgow)
 • 1995
  FAMS (ORL)
  MBA(University of South Australia)

诊所

Huang ENT Surgery Pte Ltd

6 Napier Road #04-17
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 7995
6475 9861