Dr Kan Yuk Man - 普外科

Dr Kan Yuk Man

普通外科医生

Medical Reviewer

专业领域

普外科

语言

广东话, 英语

性别

男性

保险公司合作医生小组

友邦, HSBC Life, 保诚^, Singlife, 大东方, 职总英康

虽然我们尽一切努力保持保险板块清单的更新,但强烈建议您直接与诊所和/或您的保险提供商进行验证。

请联系我们的呼叫中心

工作经验

学位和证书

  • 1993
    MB ChB (UK)

  • 1998
    FRCS (Edin)

  • 2007
    FRCS (Gensurg)

诊所

KYM Surgery @ Orchard

3 Mount Elizabeth #12-01
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6908 1712
6908 1721