Dr Lee Kam-Yiu Timothy - 神经外科

Dr Lee Kam-Yiu Timothy

神经外科医生

Medical Reviewer

专业领域

神经外科

语言

英语

性别

男性

保险公司合作医生小组

友邦, HSBC Life, Singlife, 保诚^, 大东方, 职总英康

虽然我们尽一切努力保持保险板块清单的更新,但强烈建议您直接与诊所和/或您的保险提供商进行验证。

请联系我们的呼叫中心

工作经验

诊所

The Brain And Spine Clinic

6A Napier Road #03-38
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6472 2022
6472 2003