Dr Lee Shu Jin - 整形外科

Dr Lee Shu Jin

整形外科医生

Medical Reviewer

专业领域

整形外科

语言

英语

性别

女性

保险公司合作医生小组

友邦, 保诚^, 职总英康

虽然我们尽一切努力保持保险板块清单的更新,但强烈建议您直接与诊所和/或您的保险提供商进行验证。

请联系我们的呼叫中心

诊所

Plastic Surgery By S J Lee

3 Mount Elizabeth #16-13
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6737 9891
6733 9839