Dr Lim Gordon - 妇产科

Dr Lim Gordon

妇产科医生

Medical Reviewer

专业领域

妇产科

语言

福建话, 华语, 印度尼西亚人, 英语

性别

男性

保险公司合作医生小组

保诚^, Singlife, 友邦, 大东方, HSBC Life, 职总英康

虽然我们尽一切努力保持保险板块清单的更新,但强烈建议您直接与诊所和/或您的保险提供商进行验证。

请联系我们的呼叫中心

工作经验

学位和证书

  • 1975
    MBBS (University of London)

  • 1982
    MRCOG

  • 2003
    FRCOG

诊所

Gordon Lim Clinic & Surgery For Women

6 Napier Road #10-07
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 9988
6472 1838