Dr Ngoi Sing Shang - 普外科

Dr Ngoi Sing Shang

普通外科医生

Medical Reviewer

专业领域

普外科

语言

英语

性别

男性

保险公司合作医生小组

友邦, 保诚^

虽然我们尽一切努力保持保险板块清单的更新,但强烈建议您直接与诊所和/或您的保险提供商进行验证。

请联系我们的呼叫中心

工作经验

学位和证书

  • MBBS

  • FRCS (Glasgow)

  • FRCS (Edinburgh)

  • M Med (Surgery)

  • FAMS (General Surgery)

诊所

Ngoi Surgery

6 Napier Road #06-09
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 4088
6474 2221