Dr Quek Swee Chong - 妇产科

Dr Quek Swee Chong

妇产科医生

Medical Reviewer

专业领域

妇产科

语言

英语

性别

男性

保险公司合作医生小组

职总英康, 保诚^

虽然我们尽一切努力保持保险板块清单的更新,但强烈建议您直接与诊所和/或您的保险提供商进行验证。

请联系我们的呼叫中心

工作经验

学位和证书

  • MBBS (Dublin)

  • MRCOG (UK)

  • FAMS (S’pore)

诊所

ASC Clinic for Women

6A Napier Road #05-38
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6479 9555
6475 3955
相关文章
查看全部