Dr Tan Kok Kong - 妇产科

Dr Tan Kok Kong

妇产科医生

Medical Reviewer

专业领域

妇产科

语言

英语

性别

男性

保险公司合作医生小组

Singlife

虽然我们尽一切努力保持保险板块清单的更新,但强烈建议您直接与诊所和/或您的保险提供商进行验证。

请联系我们的呼叫中心

诊所

Dr. Tan Kok Kong's Clinic For Women

6 Napier Road #05-01
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6734 3318
6476 6071