Dr Tong Ming Chuan - 心胸外科手术

Dr Tong Ming Chuan

心胸外科医生

Medical Reviewer

专业领域

心胸外科手术

语言

福建话, 华语, 印度尼西亚人, 英语

性别

男性

保险公司合作医生小组

友邦, 保诚^

虽然我们尽一切努力保持保险板块清单的更新,但强烈建议您直接与诊所和/或您的保险提供商进行验证。

请联系我们的呼叫中心

学位和证书

  • MBBS (Singapore)

  • FRCS(Gen Surg) (Glasg)

  • FRACS (Gen Surg)

  • FAMS (Gen Surg)

诊所

M C Tong Cardiothoracic Surgery

3 Mount Elizabeth #17-11
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6235 1676