Khuyến cáo dành cho khách và bệnh nhân

Yêu cầu ra vào bệnh viện đối với tất cả khách

Vì sự an toàn của bệnh nhân tại Bệnh viện Gleneagles, tất cả khách được khuyến khích tự xét nghiệm COVID-19 trong cùng ngày trước khi đến thăm. Vui lòng không đến thăm nếu bạn không khỏe.

Tất cả khách phải tuân thủ các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế về các biện pháp quản lý an toàn.

Quy định về khách thăm và bệnh nhân

Cập nhật lần cuối: Ngày 24 tháng 11 năm 2022
Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

  • Mỗi bệnh nhân được phép có 2 khách thăm mỗi lần.
  • Tất cả khách phải tuân thủ giờ thăm bệnh của bệnh viện.
  • Tất cả khách phải luôn đeo khẩu trang có khả năng lọc tốt, chẳng hạn như khẩu trang y tế hoặc khẩu trang sử dụng nhiều lần được làm từ 2 lớp vải.
  • Khách sẽ được nhắc nhở không được ăn uống tại bệnh viện. Họ cũng nên tránh sử dụng nhà vệ sinh của bệnh nhân trong các phòng hoặc ngồi trên giường bệnh.

Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

Bệnh nhân ngoại trú có thể được hỗ trợ bởi 2 thân nhân đi cùng tại một thời điểm bất kỳ.