• Gleneagles Singapore

Liên hệ với chúng tôi

Chú ý lừa đảo tuyển dụng. Chúng tôi nhận thấy rằng đã có kẻ mạo danh các bệnh viện và trung tâm y tế của Parkway Pantai để gửi lời mời làm việc giả mạo. Hãy cảnh giác trước khi chấp nhận bất kỳ lời mời làm việc nào. Nếu có nghi ngờ, vui lòng xác minh tại sgcareers@ihhhealthcare.com.

Bệnh viện Gleneagles

6A Đường Napier

Singapore 258500

Số điện thoại chính của bệnh viện: +65 6473 7222

Số điện thoại khoa tai nạn và cấp cứu: +65 6470 5688

Email: gpac@parkwaypantai.com

Đặt lịch hẹn và yêu cầu thông tin y tế: +65 6575 7575

Liên hệ với chúng tôi qua WhatsApp và nhận lịch hẹn trong vòng 24 giờ: +65 8111 9777
Chỉ để đăng ký lịch hẹn khám với bác sĩ chuyên khoa. Dịch vụ nhắn tin WhatsApp có sẵn bằng tiếng Anh và hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều.

Fax: +65 6470 5616

Để gửi ý kiến phản hồi về các dịch vụ của chúng tôi, hãy liên hệ với đội ngũ Dịch vụ xuất sắc của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về Thông Cáo Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân, hãy liên lạc với chúng tôi qua pdpo@ihhhealthcare.com.