Giới thiệu về Health Plus

Health Plus là nguồn thông tin trực tuyến về sức khỏe của các bệnh viện Gleneagles tại Singapore.

Chúng tôi nhận ra rằng Internet có thể chứa thông tin sai lệch về y tế và chúng ta có thể nhận được nhiều lợi ích từ nguồn thông tin về sức khỏe đáng tin cậy, do các chuyên gia y tế được chứng nhận hỗ trợ.

Chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành một nguồn thông tin mà bạn có thể tin tưởng, đưa ra thông tin đáng tin cậy và được cập nhật mới nhất về sức khỏe cũng như lời khuyên về chăm sóc bệnh nhân. Tất cả bài viết của chúng tôi đều được các chuyên gia y tế tại bệnh viện Gleneagles xem xét kỹ.

Đọc Health Plus để:

  • Tìm câu trả lời cho các câu hỏi sức khỏe của bạn
  • Tìm hiểu về các bệnh lý thường gặp và các triệu chứng liên quan
  • Hướng dẫn cách giữ sức khỏe và đưa ra lựa chọn tốt hơn cho bạn và gia đình.