Tại các bệnh viện Gleneagles, chúng tôi hướng đến việc thanh toán hóa đơn bệnh viện và điều trị y tế càng thuận tiện càng tốt để bạn có thể tập trung vào điều quan trọng là sức khỏe.

Thanh toán hóa đơn bệnh viện

Thanh toán hóa đơn bệnh viện

Chúng tôi chấp nhận nhiều phương thức chi trả, bao gồm tiền mặt, séc, NETS, MediSave và mọi thẻ tín dụng chính.

Sử dụng bảo hiểm y tế

Sử dụng bảo hiểm y tế

Tìm hiểu về các loại bảo hiểm y tế có thể sử dụng để thanh toán hóa đơn tại các bệnh viện Gleneagles và tìm hiểu cách yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Đối với bệnh nhân quốc tế, chúng tôi cũng chấp nhận các loại ngoại tệ chính và bảo hiểm y tế quốc tế.

Chương trình bảo vệ tích hợp

Chương trình bảo vệ tích hợp

Bảo hiểm y tế tư nhân có mức chi phí vừa phải hơn bạn nghĩ. Tìm hiểu cách chương trình bảo vệ tích hợp có thể giúp bạn thanh toán chi phí nằm viện tư nhân.

Ước tính hóa đơn bệnh viện

Ước tính hóa đơn bệnh viện

Biết được ước tính chi phí tự trả cho phẫu thuật và điều trị y tế tại bệnh viện Gleneagles dựa trên chương trình bảo vệ tích hợp và các điều khoản riêng.