Nếu bạn gặp tình huống khẩn cấp về y tế, hãy gọi đường dây trợ giúp 24 giờ của chúng tôi&theo số +65 6470 5688.

Đặt lịch khám qua WhatsApp

Chúng tôi sẽ phản hồi tin nhắn của quý vị trong vòng 1 ngày làm việc, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Yêu cầu đặt lịch khám sẽ phụ thuộc vào lịch làm việc của bác sĩ chuyên khoa của chúng tôi.

Gọi để đặt lịch hẹn với bệnh viện

Bệnh viện Gleneagles
+65 6575 7575

Gửi yêu cầu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hiểu thêm thông tin về bệnh viện, chuyên gia và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 3 ngày làm việc.