hospitalMainImageAltText

Phục hồi chức năng

Overview

Tổng quan

Tại Bệnh viện Gleneagles, chúng tôi tập trung vào việc quản lý và cải thiện mọi sự suy giảm hoặc hạn chế chức năng do bệnh hoặc chấn thương. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng sau cho mọi lứa tuổi:

Vị trí của chúng tôi
Gleneagles Rehabilitation Centre - Gleneagles Hospital

Gleneagles Rehabilitation Centre - Gleneagles Hospital

Địa chỉ:

6A Napier Road #03/39-40
Singapore 258500

Số điện thoại chính:

+65 6470 5715

Gửi yêu cầu và đặt lịch khám trên WhatsApp:

+65 9152 0219

Email:

parkwayrehab@ihhhealthcare.com

Giờ mở cửa

Monday to Friday: 8.00am – 5.00pm

Saturday: 8.00am – 12.00pm

Sunday & public holidays: Closed

Hướng dẫn chỉ đường
Gleneagles Physiotherapy Centre - Camden

Gleneagles Physiotherapy Centre - Camden

Địa chỉ:

1 Orchard Blvd #09-03/04
Singapore 248649

Số điện thoại chính:

+65 6235 9482

Gửi yêu cầu và đặt lịch khám trên WhatsApp:

+65 9152 0219

Email:

parkwayrehab@ihhhealthcare.com

Giờ mở cửa

Monday to Friday: 8.30am – 5.30pm

Saturday: 8.30am – 2.30pm

Sunday & public holidays: Closed

Hướng dẫn chỉ đường
Mount Elizabeth Rehabilitation Centre - Paragon

Mount Elizabeth Rehabilitation Centre - Paragon

Địa chỉ:

290 Orchard Road #18-07/09
Singapore 238859

Số điện thoại chính:

+65 6307 7951 /
+65 6307 7950

Gửi yêu cầu và đặt lịch khám trên WhatsApp:

+65 9759 4703

Email:

parkwayrehab@ihhhealthcare.com

Giờ mở cửa

Monday to Saturday: 8.30am – 5.30pm

Sunday & public holidays: Closed

Hướng dẫn chỉ đường
Mount Elizabeth Physiotherapy Centre - Royal Square

Mount Elizabeth Physiotherapy Centre - Royal Square

Địa chỉ:

101 Irrawaddy Road #18-07/08
Singapore 329565

Số điện thoại chính:

+65 6933 1050 /
+65 6933 0968

Gửi yêu cầu và đặt lịch khám trên WhatsApp:

+65 8939 5645

Email:

parkwayrehab@ihhhealthcare.com

Giờ mở cửa

Monday to Saturday: 8.30am – 5.30pm

Sunday & public holidays: Closed

Hướng dẫn chỉ đường
Các chuyên khoa liên quan