Giải thưởng, chứng nhận & cột mốc của chúng tôi

Bệnh viện Gleneagles cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và đáng tin cậy cho người dân ở Singapore và trên toàn thế giới. Tìm hiểu thêm về lịch sử và các thành tựu chọn lọc của chúng tôi ở phần bên dưới.