A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu?

Trao đổi với bác sĩ đa khoa

Bác sĩ đa khoa (GP) của Parkway Shenton có thể giúp chẩn đoán tình trạng của bạn và cung cấp giấy giới thiệu để nhận bồi thường bảo hiểm.

Mẹo:: Trong khi tham khảo ýkiến bác sĩ GP, bạn có thể yêu cầu khám bác sĩ chuyên khoa ưa thích. Nếu bạn có bảo hiểm, bạn có thể chọn bác sĩ chuyên khoa ưu tiên dựa trên danh sách bácsĩ khám bảo hiểm.

Parkway Shenton và Gleneagles thuộc IHH Healthcare, một trong những nhóm dịch vụ y tế lớn nhất thế giới’.

Bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu?


Trao đổi với bác sĩ đa khoa: +65 6575 7575

Để đặt lịch hẹn, vui lòng dùng WhatsApp: +65 8111 9777