Ứng dụng DigiCare cho bác sĩ

Quản lý việc chăm sóc bệnh nhân trong một ứng dụng duy nhất

Ứng dụng DigiCare đạt giải thưởng IHH Healthcare Singapore cho phép bạn quản lý tài khoản, xem hồ sơ bệnh nhân, theo dõi chi phí và tinh giản việc chăm sóc bệnh nhân.

Ứng dụng này được cung cấp cho tất cả bác sĩ chuyên khoa được chứng nhận của IHH Healthcare Singapore cũng như nhân viên phòng khám và trợ lý phòng khám.

Lưu ý: Nếu bạn là bệnh nhân muốn quản lý hồ sơ sức khỏe của mình và nhiều thông tin khác, hãy tải xuống MyHealth360.

Tính năng chính

Thông báo Giấy xác nhận kinh nghiệm điện tử DigiHealth

Thông báo Giấy xác nhận kinh nghiệm điện tử (eLC)

Nhận thông báo về eLC cần chú ý của bạn và dễ dàng gửi trong ứng dụng.

Thu gọn tất cả
Mở rộng tất cả

Các câu hỏi thường gặp

Thông tin tài khoản chung

Đ: DigiCare là ứng dụng dành cho các bác sĩ chuyên khoa Parkway để thuận tiện truy cập các dịch vụ Parkway bằng điện thoại thông minh. Tất cả bác sĩ Parkway đều tự động được tạo tài khoản và sử dụng ứng dụng để:

  • Kiểm tra tài khoản, hồ sơ và báo cáo của bệnh nhân;
  • Nộp Giấy xác nhận kinh nghiệm điện tử; yêu cầu xét nghiệm; và
  • Xem chi phí.

Ứng dụng được cập nhật tính năng mới định kỳ để hỗ trợ tốt hơn nhu cầu quản lý bệnh nhân.

Đ: Nếu cần trợ giúp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Đ: Nhấp vào liên kết “forgot password” (quên mật khẩu) trên trang đăng nhập của ứng dụng để đặt lại mật khẩu của bạn.

Đ: Bạn không cần thêm chữ cái đầu tiên. Ví dụ: nếu MCR của bạn là M00007A, chỉ cần nhập 00007A để đăng nhập.

Đ: Để đăng ký tài khoản DigiCare, chỉ cần điền và gửi mẫu đơn đăng ký (XLS).

Đ: Mất 7 ngày làm việc để tạo tài khoản DigiCare. Khi tài khoản tạo xong, bạn sẽ nhận được một email từ quản trị viên DigiCare kèm theo thông tin tài khoản chi tiết của bạn để đăng nhập. Nếu không nhận được email, hãy kiểm tra thư mục thư rác.

Đ: Khi có sự cho phép của bác sĩ, nhân viên phòng khám/trợ lý phòng khám có thể truy cập màn hình ví của bác sĩ và xem tất cả các tư vấn thanh toán và nhắc phí của bác sĩ.

Đ: Tham khảo Hướng dẫn dành cho nhân viên phòng khám DigiCare (PPT) để biết cách yêu cầu truy cập các tính năng DigiCare.

Phòng kinh doanh

Đ: Vui lòng liên hệ với Phòng kinh doanh trung tâm (CBO) để được giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về dữ liệu tư vấn thanh toán hoặc nhắc phí bác sĩ. Bạn có thể sử dụng liên kết trong ứng dụng DigiCare để gửi email đến CBO.

Đ: Tất cả các hồ sơ nhắc phí bác sĩ, phí chưa thanh toán và phí đã trả từ tháng 6 năm 2018 đều có trên ứng dụng DigiCare.

Đ: Bạn có thể tham khảo “outstanding section” (phần chưa thanh toán) trong ứng dụng DigiCare; có thông tin chi tiết về từng trường hợp.

Đ: Bạn sẽ có thể xem tư vấn thanh toán và truy cập bản sao PDF khi phòng kinh doanh tiến hành giao dịch thanh toán.

Đ: Trong màn hình phí bác sĩ chính, nhấp vào “Doctor Fee Memo” (Bản nhắc phí của bác sĩ). Ở góc trên bên phải, nhấp vào dấu ba chấm. Từ đây, bạn có thể tải xuống các bản sao chi phí của bác sĩ liên quan trong excel.

electronic-Letter of Certification (eLC

Đ: Khi gửi eLC qua ứng dụng DigiCare, bạn sẽ tự động nhận LC đã gửi qua email. Bạn cũng có thể lấy bản in thông qua SCM.

Đ: Vui lòng làm mới hoặc cập nhật ứng dụng của bạn trong cửa hàng ứng dụng. Đối với người dùng iPhone, bạn có thể cập nhật trên App Store. Nếu đang sử dụng điện thoại Android, bạn có thể cài đặt các bản cập nhật qua PlayStore.

Đ: Để xem hồ sơ bệnh nhân trong ứng dụng DigiCare, đảm bảo rằng bạn được thêm vào với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trong hồ sơ đó.

Để thêm phí của bạn vào một thủ thuật phẫu thuật thông qua DigiCare, nhập thủ thuật phẫu thuật vào màn hình SCM.

Để được trợ giúp thêm về cách nộp eLC, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng (PDF) của chúng tôi.

Đ: Bạn có thể gọi:

Đ: Vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh của bệnh viện liên quan:

Bảo mật ứng dụng

Đ: Bảo mật ứng dụng là ưu tiên cao đối với Parkway. Để bảo mật tài khoản của bạn, ứng dụng DigiCare:

  • Sử dụng mã hóa dữ liệu mới nhất để giữ an toàn cho thông tin của bạn
  • Sử dụng tính năng bảo vệ mạng tinh vi để ngăn chặn bị tấn công
  • Ngăn chặn truy cập trái phép thông qua theo dõi kiểm tra đăng nhập
  • Sử dụng xác thực hai yếu tố cho tất cả các lần đăng nhập tài khoản

Bạn cũng nên bảo mật tài khoản bằng cách sử dụng mật khẩu đặc biệt mạnh, thận trọng khi tải xuống nội dung đáng ngờ và tránh để điện thoại mở khóa và không được chú ý.

Nếu bị mất điện thoại, vui lòng báo cáo ngay cho văn phòng CNTT để chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp ngăn chặn đăng nhập trái phép.

MyHealth360

Đ: To change the default waiting period, follow these steps in the DigiCare: Clinical Matters > Lab Test Release Setting > Choose Release Timing Options [14 Days, 7 Days, 3 Days, or 1 Day]. Please note that this change will apply only to the patients under your care.

Đ: MyHealth360 are availing laboratory results that are meaningful to patients. For example, cholesterol levels in Lipid Profiles that patients can trend over the app. The laboratory results will be updated in chronological order, with the most recent ones first. Previous laboratory results will be made available in future versions of MyHealth360.