• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lee Tze Wee

Bác Sĩ Lee Tze Wee

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến