• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Sim Kah Ming

Bác Sĩ Sim Kah Ming

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến