• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Tseng Seng Sou Phillip

Bác Sĩ Tseng Seng Sou Phillip

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Quảng Đông, Tamil, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến