• Gleneagles Singapore

Dr Tseng Seng Sou Phillip

Dr Tseng Seng Sou Phillip
Dr Tseng Seng Sou Phillip
 • Anaesthetic Associates Singapore

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #07-04
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6738 3252
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Gây mê
 • Sub-specialty

  • Chăm sóc tích cực nội khoa
 • Bằng cấp

  • FAMS (Anaes) (Singapore)
  • MBBS (Singapore)
  • M.Med (Anaes) (Singapore)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tamil
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến