• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Chan Wan Xian

Bác Sĩ Chan Wan Xian

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Cardiac catherisation
  • Echocardiography
  • Stress echocardiography
  • Swan-Ganz catheter insertion
  • Transoesophageal 2D echocardiography (interpretation)

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp, Tiếng Phúc Kiến