• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Chee Tek Siong

Bác Sĩ Chee Tek Siong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến