• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Koo Chee Choong

Bác Sĩ Koo Chee Choong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Languages

Hakka, Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến