• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Sivathasan Cumaraswamy

Bác Sĩ Sivathasan Cumaraswamy

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật tim – lồng ngực

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Tamil, Tiếng Anh