• Gleneagles Singapore

Dr Tong Ming Chuan

Dr Tong Ming Chuan
Dr Tong Ming Chuan
 • M C Tong Cardiothoracic Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #17-11
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  62351676
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật tim – lồng ngực
 • Bằng cấp

  • MBBS (Singapore)
  • FRCS(Gen Surg) (Glasg)
  • FRACS (Gen Surg)
  • FAMS (Gen Surg)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến

Khen thưởng

 • Visiting Consultant to the National Heart Centre