• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Wong Poo Sing

Bác Sĩ Wong Poo Sing

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật tim – lồng ngực

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến