• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Ker Khor Jia

Bác Sĩ Ker Khor Jia

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Da liễu

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến