• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim Kar Seng

Bác Sĩ Lim Kar Seng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Da liễu

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến