• Gleneagles Singapore

Dr Chua Tju Siang

Dr Chua Tju Siang
Dr Chua Tju Siang
 • Chua Tju Siang Gastrointestinal Endoscopy And Liver Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #10-07
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6235 9450
 • Chua Tju Siang Gastrointestinal Endoscopy & Liver Centre

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #09-44
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6268 8310
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tiêu hóa
 • Bằng cấp

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBChB (Glasgow)
  • Membership of the Royal College of Physicians - MRCP (UK)
  • Fellow of the Academy of Medicine - FAMS(Gastroenterology)
  • Fellow of the Royal College Of Physicians - FRCP (Edinburgh) 1998
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Phúc Kiến