• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lai Wai Kwan Vincent

Bác Sĩ Lai Wai Kwan Vincent

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Associated treatments

  • Diagnostic & therapeutic colonoscopy & flexible sigmoidoscopy
  • Diagnostic & therapeutic ERCP
  • Diagnostic & therapeutic upper GI endoscopy
  • Procedural sedation

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô