• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Chang Kin Yong Stephen

Bác Sĩ Chang Kin Yong Stephen

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Hakka, Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Pháp, Tiếng Phúc Kiến