• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Koh Chi-Siong Dean

Bác Sĩ Koh Chi-Siong Dean

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Malay, Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến