• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lee Chin Li

Bác Sĩ Lee Chin Li

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến