• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim Chong Sian

Bác Sĩ Lim Chong Sian

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến