• Gleneagles Singapore
Bác Sĩ Lim Wei-Min Jason

Bác Sĩ Lim Wei-Min Jason

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa